Procedures

Met behulp van dit stappenplan, stroomschema’s en de TIP kaarten kunt u veilig omgaan met gassen in containers.

Veilig omgaan met gassen in zeecontainers en ladingstromen.

Met behulp van dit stappenplan, stroomschemaa’s en de TIP kaarten kunt u veilig omgaan met gassen in containers.
Deze middelen zijn de uitkomst van de Werkgroep 1 van het PGIC en zal door Gezond Transport worden ingediend als Arbocatalogus voor de transportsector. Deze uitgewerkte aanpak van de containergassen is een algemene opzet die voor heel veel sectoren en bedrijven toepasbaar is. U kunt hier naar eigen inzicht of per branche aanpassingen op maken, die dan wel minimaal hetzelfde veilgheidsniveau aantoonbaar en onderbouwd moeten waarborgen.
Voor vragen kunt ook altijd bij KAGO terecht, wij hebben mede aan de basis gestaan van deze documenten.

Stappenplan inclusief stroomschema’s