Het uitgangspunt:
Een doeltreffende gasmeting in een container of lading zodat alle mogelijke blootstellingsrisico’s onder controle zijn.

Stichting KAGO heeft als voornaamste doelen:

 • Eenduidige meetmethodieken, toepassing grenswaarden en afstandseisen
 • Kwaliteits waarborging opleidingen t.b.v. gasmeetdeskundige, vaststellen eindtermen en opleidingspakketten
 • Bevordering veilig lossen van containers en (bulk)ladingen
 • Kwaliteitswaarborging gasvrijmetingen en ontgassingen
 • Advisering aan bedrijfsleven en overheid
 • Onderzoek, uitbouwen en overdracht vakkennis
 • Begeleiding stageplekken aspirant gasmeetdeskundigen
 • Examinering & certificering gasmeetdeskundigen
 • Certificering en laten auditen gasmeet- en ontgassingsbedrijven
 • Inventarisatie producten en gevaren
 • Regelgeving behandeling en afvoer van reststoffen