Deelname

Inschrijving staat open voor iedereen die zich op welke wijze dan ook professioneel en actief bezig houdt met de problematiek aangaande containergassen Ai??n de doelen van de stichting ondersteund. Dat zijn dus niet alleen gasmeetbedrijven, maar ook bedrijven die zelf meten, containerterminals, transportbedrijven, vertegenwoordigers van brancheorganisatie en (semi-)overheid, leveranciers van gasdetectieapparatuur e.v.a.

Uitermate belangrijk is dat de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft en er dus ook vanuit de diverse deelnemers medewerking verleend gaat worden in de daadwerkelijke uitvoering. Hiervoor zullen ook diverse commissies in het leven geroepen worden. De stichting gaat daartoe ook samenwerking aan met bijvoorbeeld Platform Containergassen.

Deelname aan KAGO betekent ook voordeel, want een positieve inzet voor het bereiken van doelen mag beloond worden. Niet alleen in de zin van betere kwaliteit maar ook financieel. Daarom proberen wij ook centraal kortingen te bedingen voor bijvoorbeeld deelname aan congressen.