Meetapparatuur

Gasdetectieapparatuur is er te kust en te keur. Voor het meten van gassen en dampen in containers en ladingen is een veelvoud apparatuur beschikbaar, van diverse merken. Onderstaand een overzicht van veel gebruikte apparatuur, zonder daarbij een oordel te geven over de kwaliteit en toepasbaarheid daarvan.

VoorAi??het gebruik van welkeAi??meetapparatuur ook dient, om deze goed te kunnen toepassen en de meetwaarden juist te interpreteren, de gebruiker ervan deskundig te zijn. Hij zal een meetstrategie moeten inplementeren die geschikt is voorAi??het doel en met in achtnemning van de beperkingen dat elk systeem heeft.

KAGO werkt samen met het PGIC aan nieuwe opleidingseisen van de gasmeetdeskundigen. Ook zal worden gekeken waaraan een goede gasmeting moet voldoen en welke apparatuur daartoe het meest geschikt geacht wordt. Dit kost echter nog wel even tijd om alles goed te onderzoeken en in kaart te brengen.

Voor de deellnemers van KAGO wordt achter de login op deze website nadere informatie verstrekt aangaande gebruikservaringen, onderlinge uitwisselbaarheid en vergelijkende test, welke zij kunnen gebruiken bij hun keuzes en beoordelingen.

Veelgebruikte meetsystemen:

  • Gasdetectiebuisjes, een op chemische kleurreactie gebaseerd meetprincipe
  • Electrochemische sensoren (SC/EC) voor de diverse A?ndividuele” gassen
  • PID Photo-ionisatiedectoren (ten behoeve van meten van VOC’s)
  • FT-IR
  • Combinaties van EC, PID, IMS, MOS
  • SIFT/MS
  • GC/MS laboratorium analyse

