Doelen

Het uitgangspunt: een doeltreffende gasmeting in een container of lading zodat alle mogelijke blootstellingsrisico’s onder controle zijn. Stichting KAGO heeft als voornaamste doelen:

 • Eenduidige meetmethodieken, toepassing grenswaarden en afstandseisen
 • Kwaliteits waarborging opleidingen t.b.v. gasmeetdeskundige, vaststellen eindtermen en opleidingspakketten
 • Bevordering veilig lossen van containers en (bulk)ladingen
 • Kwaliteitswaarborging gasvrijmetingen en ontgassingen
 • Advisering aan bedrijfsleven en overheid
 • Onderzoek, uitbouwen en overdracht vakkennis
 • Begeleiding stageplekken aspirant gasmeetdeskundigen
 • Examinering & certificering gasmeetdeskundigen
 • Certificering en laten auditen gasmeet- en ontgassingsbedrijven
 • Inventarisatie producten en gevaren
 • Regelgeving behandeling en afvoer van reststoffen
 slurrypumps  |
 
slurrypumps  |
 
WaterPump  |
 
SlurryPump  |
 
MiningSlurryPump  |
 
MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump  |
 
SlurryPumps  |
 
submersibleslurrypump  |
 
BlenderFracPump  |
 
SlagSlurryPump  |
 
VerticalSlurryPump  |
 
ChemicalPump  |
 
AllPumps  
 
SubmersibleSlurryPump  |
 
EndSuctionWaterPump  |
 
MultistageWaterPump  |
 
MixedFlowWaterPump  |
 
VerticalMultistagePump  |
 
SlurryPumpSpareParts  |
 
SubmersibleSlurryPump  |
 
VerticalSlurryPump  |
 
HorizontalSlurryPump  |
 
ChemicalPump  |
 
SubmersibleSewagePump  |
 
SelfPrimingPump  |
 
slurrypumps  |
 
SlurryPump  |
 
slurrypumps  |
 
SlurryPump  |
 
MiningSlurryPump  |
 
SlurryPump  |
 
SlurryPumps  |
 
newsubmersiblepump=  |
 
Newsubmersiblepump  |
 
SubmersiblePumpsfordrainage  |
 
Submersiblepump  |
 
SlurryPumps  |
 
Newsubmersiblepump  |
 
Newsubmersiblepump  |
 
battlemaxslurrypumps  |
 
Slurrypump|BattlemaxSlurrypump  |
 
BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining  |
 
BattleHeavyDutySlurryPumps  |
 
BattlemaxSlurryPumpingSolutions  |
 
BattlemaxHeavyDutySlurryPumps  |
 
PumpandAbrasionTechnologies  |
 
FilterPresses  |
 
HorizontalSlurryPump  |
 
PUMP&ABRASION  |
 
battlemax_slurry_pumps  |
 
attlemax_slurry_pumps  |
 <a href="http://j-sa.copremiumqualitypumps
  |
 
BattlemaxSlurrypump  |
 
slurry pump, water pump, sewage pump, chemical pump,submersible sewage pump, dredging pump  |
 
bronze material electric sea water pumps  |
 
electric fire pump  |
 
Self Priming Pump With Motor,Company News  |
 
cantilever centrifugal stainless chemical pump  |
 
2 Sets Submersible Sand Dredging Pump For Indonesia  |
 
stainless steel 40m3 water pump  |
 
low pressure centrifugal water pump  |
 
float switch submersible sewage pump  |
 
1 Sets Submersible Sand Dredging Pump In Vietnam  |
 
corrosion resistant fluoroplastic chemical pump  |

