Deelname

Inschrijving staat open voor iedereen die zich op welke wijze dan ook professioneel en actief bezig houdt met de problematiek aangaande containergassen Ai??n de doelen van de stichting ondersteund. Dat zijn dus niet alleen gasmeetbedrijven, maar ook bedrijven die zelf meten, containerterminals, transportbedrijven, vertegenwoordigers van brancheorganisatie en (semi-)overheid, leveranciers van gasdetectieapparatuur e.v.a.